Ανακοινώσεις

Διάλεξη και Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα “Εθισμός στο Αλκοόλ”

Στo πλαίσιο δράσης της Επιτροπής Αγωγής Υγείας, δέκα τμήματα του σχολείου μας έτυχαν επιμόρφωσης για τους κινδύνους που εγκυμονεί η αλόγιστη χρήση του αλκοόλ. Η επιμόρφωση περιλάμβανε διάλεξη και βιωματικό εργαστήριο. Ομιλητής στην επιμόρφωση των μαθητών ήταν ο Αστυνομικός Κυριάκος Παντελή Υπεύθυνος Οδικής Ασφάλειας Επαρχίας Λάρνακας. Οι διαλέξεις [...] Read more

Απολυτήρια/ Αποδεικτικά Απόλυσης Τελειόφοιτων Μαθητών

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι οι φωτογραφίες στα Απολυτήρια και Αποδεικτικά Απόλυσης των τελειόφοιτων μαθητών θα εκτυπωθούν ηλεκτρονικά. Για τον σκοπό αυτό οι φωτογραφίες θα πρέπει να παραδοθούν στο σχολείο σε ψηφιακή μορφή. Ως εκ τούτου, οι μαθητές θα πρέπει να ζητήσουν από τους φωτογράφους, την φωτογραφία σε ηλεκτρονική [...] Read more

Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης της εποχιακής γρίπης στα σχολεία

Λόγω έξαρσης της εποχιακής γρίπης το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοίνωσαν τους πιο κάτω τρόπους αντιμετώπισής της: Συνίσταται η χορήγηση του εμβολίου στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σύμφωνα με τις οδηγίες των προσωπικών ιατρών. Η αυστηρή τήρηση των οδηγιών του [...] Read more

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + ... Η Πρώτη Συνάντηση

Η πρώτη συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus +, “European Student Τheater Lab”, έγινε στην πόλη Μαραθένα της Ισπανίας κατά την περίοδο 2μέχρι 7 Φεβρουαρίου 2020. Η κυπριακή αποστολή αποτελείτο από 7 μαθητές και 2 καθηγητές. Εκ των αποτελεσμάτων, η αποστολή κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη με τους μαθητές να αποκομίζουν εμπειρίες, να [...] Read more

Διάλεξη - Επαγγέλματα με προοπτική στην Κύπρο

Το κυριότερο πρόβλημα των νέων παραμένει στις μέρες μας η ανεργία. Αναγκαιότητα πλέον είναι να εντοπιστούν οι τομείς εργασίας με τη μεγαλύτερη ζήτηση, ενώ παράλληλα οι νέοι καλούνται να εξελίξουν τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα επαγγέλματα του μέλλοντος. Ως εκ τούτου θα καταφέρουν να κερδίσουν μια θέση [...] Read more

Ημερίδα - Γνωρίζω το επάγγελμα που θα διαλέξω!

Πρόγραμμα Ημερίδας

Ημερίδα Μηχανικής Επιστήμης της Τσιμεντοποιΐας Βασιλικού

Μέσα στο πλαίσιο της δράσης του Επιστημονικού Ομίλου, την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019, ομάδα μαθητών του Λυκείου μας επισκέφτηκαν του χώρους των Τσιμεντοποιΐων Βασιλικού για να παραστούν σε Ημερίδα Μηχανικής Επιστήμης. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα επαγγέλματα που αξιοποιούνται στην Τσιμεντοβιομηχανία και για τα επαγγέλματα [...] Read more

Αξιολόγηση γονέων για τις Εξετάσεις των Τετραμήνων

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/ejeeViddvNKKXjRQ7

1 2 3 >