Ανακοινώσεις

30.09.2016 - Εκδήλωση για την επέτειο της 1ης Οκτωβρίου

Η Κύπρος προς τους λέγοντας ότι δεν είναι Ελληνική, Β. Μιχαηλίδης

Για τουν την θέσην που κρατώ, για τουν την υστερκάν μου,
για τζείν’ τα πρώτα κάλλη μου, την πρώτην ομορφκιάν μου,
πολλοί με πεθυμήσασιν, πολλοί με ρεσιστήκαν,
τζαι ’που την Δύσην πάνω μου πολλοί ποταυριστήκαν.
Αρπάσσαν με τζ’ επαίζαν με ’πό ’ναν εις άλλον χέριν.
Τούτ’ η καρδκιά τα δκιάβασεν, ένας Θεός τα ξέρει.
Που μέσα στους νεκατωμούς που γένονταν στην Δύσην,
που μέσα σ’ τζείν’ τες τάραξες που δεν είχασιν στήσην,
όπκοιοι εποτυλίουνταν ανέμοι τζ’ εφυσούσαν,
έρκουνταν ούλοι πάνω μου εμέν και ’ποκομπούσαν.

Ήμουν δα μέσα τζ’ έπιννα την πίκραν κάθε βρύσης,
η πέτρα που φακκούσασιν τα κύμματα της Δύσης.
Το πέζεμαν των δκιαβατών, το στάμαν τους πολέμους
ήμουν δεντρόν που στέκετουν στο ρέμαν τους ανέμους.
τζι όσοι ται αν ήρταν πάνω μου ανέμοι τι αν εδώσαν,
ήτουν οι ρίζες μου βαθκιά τζαιδεν με ξηριζώσαν.
Ερίψασιν τα φύλλα μου, ερίψαν τους αθθούς μου
εκαταφατσελλώσαν με τζ’ εκάψαν τους πολούς μου
εσείσαν με κ’ εκλίναν με κ’ εκόψαν τα κλωνιά μου,
μ’ αππέσσω στέκεται γερή η ρίζα κ’ η καρδκιά μου.
Τζι αν πιω νερόν που το νερόν απου ‘μουν ποτισμένη,
Τζι αν με συμβάσ’ ο ήλιος μου που μ’ είσχεν μαθημένη.
Εννα πετάξω πλόκαμον, να ξαναπρασινίσω.
Να φκάλω φύλλα τζαι κλωνιά, τζ’ αθθους να ξαναθίσω
Να φκάλω μάλλες στιβαρές να ποταυρίσω κλώνους,
Ν’ αθκιώ σαν άθκιος τζι έλαμπα στους πρωτινούς μου χρόνους.

 

 

<< Πίσω στην προηγούμενη σελίδα