Χρονοδιάγραμμα

 

Α’ Λυκείου

Α΄Τετράμηνο

06 Σεπτεμβρίου 2019 (Παρασκευή) -  Έναρξη σχολικής χρονιάς

29 Νοεμβριου 2019 - Τέλος διεξαγωγής γραπτών 45λεπτων διαγωνισμάτων

02 Δεκεμβρίου 2019 - 06 Δεκεμβρίου 2019 - Εργαστήριο Μάθησης- Επαναλήψεις εξεταζόμενων μαθημάτων

09 Δεκεμβρίου 2019 - 19 Δεκεμβρίου 2019 - Εξεταστική Περίοδος  (Πρόγραμμα εξετάσεων)

10 Δεκεμβρίου 2019 - Ημέρα Εκπαιδευτικού

15 Ιανουαρίου 2020 (Παρασκευή) - Λήξη Α΄ Τετραμήνου

 

Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

13 Ιανουαρίου 2020 (Δευτέρα) - Έναρξη Β΄ Τετραμήνου

13 Φεβρουαρίου 2020 - Ημέρα Εκπαιδευτικού

27 Μαρτίου 2020 (Παρασκευή) - Τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης για εξετάσεις μετάταξης

04 Μαΐου 2020 -  04 Ιουνίου 2020 - Εξετάσεις Μετάταξης

15 Μαΐου 2020 - Λήξη Μαθημάτων

25 Μαΐου 2020 - 05 Ιουνίου 2020 - Εξεταστική Περίοδος 

10 Ιουνίου 2020 (Τετάρτη) - Λήξη Β'  Τετραμήνου

12 Ιουνίου 2020 - Εξαγωγή αποτελεσμάτων

12 Ιουνιου 2020 - 24 Ιουνίου 2020 - Μαθήματα ενισχυτκής/υποστηρικτικής διαδακαλίας

24 Ιουνιου 2020 - 26 Ιουνίου 2020 - Ανεξετάσεις

 

***Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Α' και Β' τετραμήνων οι μαθητές της Α' Λυκείου και Τεχνικών Σχολών προσέρχονται στο σχολείο και παρακολουθούν μαθήματα κανονικά εκτός από τις ημέρες κατά τις οποίες παρακάθονται σε εξετάσεις.

 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα της Α' Λυκείου βρείτε εδώ

 

 

Β’ Λυκείου

Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

06 Σεπτεμβρίου 2019 (Παρασκευή) -  Έναρξη σχολικής χρονιάς

10 Δεκεμβρίου 2019 - Ημέρα Εκπαιδευτικού

15 Ιανουαρίου 2020 (Παρασκευή) - Λήξη Α΄ Τετραμήνου

 

Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

13 Ιανουαρίου 2020 (Δευτέρα) - Έναρξη Β΄ Τετραμήνου

13 Φεβρουαρίου 2020 - Ημέρα Εκπαιδευτικού

27 Μαρτίου 2020 (Παρασκευή) - Τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης για εξετάσεις μετάταξης

04 Μαΐου 2020 -  04 Ιουνίου 2020 - Εξετάσεις Μετάταξης

15 Μαΐου 2020 - Λήξη Μαθημάτων

28 Μαΐου 2020  - 10 Ιουνίου 2020 - Εξεταστική Περίοδος

12 Ιουνίου 2020 - Εξαγωγή αποτελεσμάτων

12 Ιουνιου 2020 - 24 Ιουνίου 2020 - Μαθήματα ενισχυτκής/υποστηρικτικής διαδακαλίας

24 Ιουνιου 2020 - 26 Ιουνίου 2020 - Ανεξετάσεις

 

Γ’ Λυκείου

Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

06 Σεπτεμβρίου 2019 (Παρασκευή) -  Έναρξη σχολικής χρονιάς

10 Δεκεμβρίου 2019 - Ημέρα Εκπαιδευτικού

15 Ιανουαρίου 2020 (Παρασκευή) - Λήξη Α΄ Τετραμήνου

 

Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

13 Ιανουαρίου 2020 (Δευτέρα) - Έναρξη Β΄ Τετραμήνου

13 Φεβρουαρίου 2020 - Ημέρα Εκπαιδευτικού

15 Μαΐου 2020 - Λήξη Μαθημάτων

18 Μαΐου 2020 - 15 Ιουνίου 2020 - Εξεταστική Περίοδος - Παγκύπριες Εξετάσεις

16 Ιουνίου 2020 - 18 Ιουνίου 2020 - Εξεταστική Περίοδος - Απολυτήριες για μαθήματα μή πρόσβασης

24 Ιουνιου 2020 - 30 Ιουνίου 2020 - Ανεξετάσεις

 

***Από την εξεταστική περίοδο των Απολυτήριων Εξετάσεων εξαιρούνται τα μαθήματα της Μουσικής (Μουσικών Λυκείων και 6ης κατεύθυνσης Καλών Τεχνών) και Φυσικής Αγωγής /Ολυμπιακής Παιδείας (Αθλητικών Λυκείων). Η γραπτή εξέταση των πιο πάνω μαθημάτων θα διεξαχθεί στις 15/05/2020.

(Πρόγραμμα Απολυτηρίων εξετάσεων Λυκείου)

 

 

Εγγραφές

16 Ιουνίου 2020 - Εγγραφές Γ'  Λυκείου

17 Ιουνίου 2020 - Εγγραφές Β'  Λυκείου

18 Ιουνίου 2020 - 19 Ιουνίου 2020 - Εγγραφές Α΄ Λυκείου

29 Ιουνίου 2020 - Εγγραφές Ανεξεταστέων (όλες οι τάξεις)