Χρονοδιάγραμμα

 

Α' και Β' Λυκείου

Α΄Τετράμηνο

14 Σεπτεμβρίου 2020 -  Έναρξη σχολικής χρονιάς

17 Δεκεμβρίου 2020 - Ημέρα Εκπαιδευτικού

17 Δεκεμβρίου 2020 - 23 Δεκεμβρίου 2020 - Ανακοίνωση στους μαθητές για τον βαθμό τους στο Α΄ τετραμήνου στα μη εξεταζόμενα μαθήματα

22 Δεκεμβρίου 2020 - Τέλος διεξαγωγής γραπτών προειδοποιημένων ασκήσεων

07 Ιανουαρίου 2021 - 08 Ιανουαρίου 2021 - Υποβολή αίτησης για βελτίωση βαθμού Α΄ Τετραμήνου στα μη εξεταζόμενα μαθήματα

11 Ιανουαρίου 2021 - 13 Ιανουαρίου 2021 - Ανακοίνωση στους μαθητές για τον βαθμό τους στην προφορική επίδοση  στα εξεταζόμενα μαθήματα για το Α΄ τετράμηνο

14 Ιανουαρίου 2021 - 27 Ιανουαρίου 2021 - Εξεταστική Περίοδος  (Πρόγραμμα εξετάσεων)

20 Ιανουαρίου 2021 - Λήξη Α΄ Τετραμήνου

 

 

Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

28 Ιανουαρίου 2021 - Έναρξη Β΄ Τετραμήνου

 

***Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Α' και Β' τετραμήνων οι μαθητές της Α' Λυκείου και Τεχνικών Σχολών προσέρχονται στο σχολείο και παρακολουθούν μαθήματα κανονικά εκτός από τις ημέρες κατά τις οποίες παρακάθονται σε εξετάσεις.