Διαχωρισμός Τμημάτων

Λειτουργία Γραφείου ΣΕΑΔιαχωρισμός Τμημάτων - Ενημέρωση Α, Β, Γ Λυκείου - Υποτροφίες -

Αίτηση συστατικής επιστολής - Ανακοινώσεις

 

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία προτρέπονται οι γονείς και κηδεμόνες να τηλεφωνούν έγκαιρα για διευθέτηση της ώρας επισκέψεως τους.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:   24-811898, 24-811899

 

Διαχωρισμός  Τμημάτων

Ελένη Κουσή, Β.Δ.

   Έλενα Σιεκκερή

 

 

 

 

 

   

 

 

<<πίσω στην προηγούμενη σελίδα