Διαχωρισμός Τμημάτων

Λειτουργία Γραφείου ΣΕΑΔιαχωρισμός Τμημάτων - Ενημέρωση Α, Β, Γ Λυκείου - Υποτροφίες -

Αίτηση συστατικής επιστολής - Ανακοινώσεις

 

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία προτρέπονται οι γονείς και κηδεμόνες να τηλεφωνούν έγκαιρα για διευθέτηση της ώρας επισκέψεως τους.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:   24-811898, 24-811899

 

  Τμήματα:
Ελένη Κουσή Β.Δ.

Α21, Α31, Α41, Α43

Β21, Β33, Β41, Β51, Β61

Γ11, Γ32, Γ41, Γ52

Έλενα Σιεκκερή

Α11, Α22, Α23, Α32, Α42, Α51

Β11, Β31, Β32, Β34, Β42, Β52

Γ21, Γ31, Γ33, Γ42, Γ51, Γ53, Γ61

                                                                  

 

 

<<πίσω στην προηγούμενη σελίδα