Διαχωρισμός Τμημάτων

Λειτουργία Γραφείου ΣΕΑΔιαχωρισμός Τμημάτων - Ενημέρωση Α, Β, Γ Λυκείου - Υποτροφίες -

Αίτηση συστατικής επιστολής - Ανακοινώσεις

 

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία προτρέπονται οι γονείς και κηδεμόνες να τηλεφωνούν έγκαιρα για διευθέτηση της ώρας επισκέψεως τους.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:   24-811898, 24-811899

 

Διαχωρισμός  Τμημάτων

Ελένη Κουσή, Β.Δ.

   Έλενα Σιεκκερή

Α21, Α31, Α41, Α42

   Α11, Α22, Α23, Α32, Α43, Α44, A51

Β34, Β41, Β52, Β61

   Β11, Β31, Β32, Β33, B42, B51, Β53

Γ21, Γ31, Γ41, Γ51, Γ61

   Γ11, Γ32, Γ34, Γ42, Γ52

 

 

<<πίσω στην προηγούμενη σελίδα