Σχολική Εφορεία

 

Σχολική Εφορεία Λιβαδιών

Αγίου Σάββα, Τ.Τ. 7060, Λιβάδια, Λάρνακα

Τηλέφωνο: 24 - 819452  Fax: 24 - 819453

 

<<πίσω στην προηγούμενη σελίδα