Επικοινωνία

Διεύθυνση: Οδός Αγίου Σάββα, Λιβάδια, Λάρνακα, Kύπρος 7060
Τηλέφωνα: 24 - 811898, 24 - 811899
Τηλεομοιότυπο: 24 - 811897
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lyk-livadia-lar@schools.ac.cy