Επισκέψεις Γονέων

Πληροφορούμε τους γονείς των μαθητών μας ότι μπορούν να επικοινωνούν με τους καθηγητές των παιδιών τους στις μέρες και ώρες που είναι σημειωμένες στον πίνακα που ακολουθεί ή τα μεγάλα διαλείμματα.

 

 

  • Η πρώτη καθιερωμένη συνάντηση γονέων και καθηγητών θα γίνει: 

                    Τετάρτη 21/11/2018 από τις 13:35 μέχρι τις 15:00

 

  • Η δεύτερη καθιερωμένη συνάντηση γονέων και καθηγητών θα γίνει:          

                    Τετάρτη 27/02/2019 από τις 13:35 μέχρι τις 15:00

 

 

<<πίσω στην προηγούμενη σελίδα