Επισκέψεις Γονέων

Πληροφορούμε τους γονείς των μαθητών μας ότι μπορούν να επικοινωνούν με τους καθηγητές των παιδιών τους στις μέρες και ώρες που είναι σημειωμένες στον πίνακα που ακολουθεί ή τα μεγάλα διαλείμματα.

 

 

  • Η πρώτη καθιερωμένη συνάντηση γονέων και καθηγητών θα γίνει:  Τετάρτη 22/11/2017 από τις 13:35 - 15:00.

 

 

<<πίσω στην προηγούμενη σελίδα