Ιστορικό Σχολείου

Το Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών άρχισε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2006 με 17 τμήματα και 351 μαθητές.
Η πρώτη φάση οικοδόμησης του κτηρίου ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2007. Παράλληλα, άρχισαν οι εργασίες της δεύτερης φάσης που περιλάμβανε την Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης και τους χώρους αθλοπαιδιών. Τον Μάϊο του 2008 παραδόθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία όλες οι εγκαταστάσεις του σχολείου.

 

Διατελέσαντες Διευθυντές:

1. Ελένη Σεμελίδου (2006-2009)

2. Ανδρονίκου Κυριακή (2009-2011)

3. Γεώργιος Σκαλιάς (2011-2014)

4. Πέτρος Λοϊζίδης (2014-2019) 

5. Μαρία Δαπόλα (2019-σήμερα)

 

Το σχολείο, με έμβλημά του την εικόνα του Αγίου Σάββα, δέχεται μαθητές από τις κοινότητες:

 

<<πίσω στην προηγούμενη σελίδα