Κατάλογος Μελών Σχολικής Εφορίας Λιβαδιών

 

Ο πιο κάτω κατάλογος έχει ισχύ από 01/01/2017 μέχρι 31/12/2021

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ
1 Μάριος Γεωργίου  Πρόεδρος
2 Νίκος Λυσιώτης  Αντιπρόεδρος
3 Νικόλας Χαραλάμπους  Γραμματέας
4 Μάριος Περιβάζης  Ταμίας
5 Αναστασία Ανδρέου  Μέλος
6 Χριστάκης Αργυρού  Μέλος
7 Εύα Βούρκα  Μέλος
8 Μαρία Κουλία  Μέλος
9 Νικόλας Νικολάου  Μέλος
10 Άντρη Ττοφαρή  Μέλος
11 Ανδρέας Χαραλάμπους  Μέλος

 

 

<<πίσω στην προηγούμενη σελίδα