Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

 

Κεντρικό Μαθητικό Σύμβούλιο 2018 - 2019
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μισός Παναγιώτης Γ10
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Χατζηϊωάννου Νάγια Γ04
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αντωνίου Σόλωνας Β04
ΤΑΜΙΑΣ Παναγή Χρίστος Γ09
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Μούγκρος Σάββας

Χαραλάμπους Κυπριανή

Χαραλάμπους Στέφανη

Α02

Α01

Β02

Εκπρόσωποι Κ.Μ.Σ. ΣΤΗΝ Ε.Σ.Ε.Μ.

Μούγκρος Σάββας

Χαραλάμπους Κυπριανή

Α02

Α01

   

 

 

Ο Διευθυντής κ. Πέτρος Λοϊζίδης παρουσιάζει το ΚΜΣ στους μαθητές του σχολείου: 

 

<<πίσω στην προηγούμενη σελίδα