Μαθητικά Συμβούλια

Την Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020, διεξήχθη εκλογική διαδικασία για τον καταρτισμό σε σώμα των εκλεγέντων μελών του Κ.Μ.Σ. στο γραφείο της Διευθύντριας του Λυκείου Λιβαδίων ενώπιον των υπεύθυνων εκλογής, δηλ. του κ. Ανδρέα Μιχαήλ Β.Δ.Α’, του κ. Γιώργου Παντζιαρά Β.Δ.Α΄, της κ. Χριστιάνας οικονόμου Β.Δ., της κ. Ιφιγένειας Σιαπιτή, Β.Δ., των εκλεγέντων μελών του Κ.Μ.Σ. και της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής (1 μέλος κάθε τάξης).

Το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα του καταρτισμού σε σώμα του εκλεγέντος Κ.Μ.Σ. σύμφωνα με τους κείμενους κανονισμούς έχει ως εξής:

 

Κεντρικό Μαθητικό Σύμβούλιο 2021 - 2022
ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    
ΤΑΜΙΑΣ    
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

 

 

 

 

 

Εκπρόσωποι Κ.Μ.Σ. ΣΤΗΝ Ε.Σ.Ε.Μ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Κανονισμοί που διέπουν τις εκλογές Μαθητικών Συμβουλίων

 

 

<<πίσω στην προηγούμενη σελίδα