Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

 

Κεντρικό Μαθητικό Σύμβούλιο 2017 - 2018
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αργυρού Δημήτρης Γ5
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Θεοφάνους Λουΐζα-Μαρία Γ4
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Νικολάου Ελένη Γ8
ΤΑΜΙΑΣ Χατζηϊωάννου Ιωάννης Β8
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Αβραάμ Ελεονώρα
Αντωνίου Κυριάκος
Κανή Μαρία-Χριστίνα

Α2
Β9
Α6

Εκπρόσωποι Κ.Μ.Σ. ΣΤΗΝ Ε.Σ.Ε.Μ.
Αργυρού Δημήτρης Γ5
Χατζηϊωάννου Ιωάννης Β8
Εκπρόσωποι Κ.Μ.Σ. ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Αργυρού Δημήτρης, Γ5

 

 

<<πίσω στην προηγούμενη σελίδα