Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

 

Κεντρικό Μαθητικό Σύμβούλιο 2016 - 2017
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νεοφύτου Νεόφυτος Γ1
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Λεοντίου Γεωργία Γ6
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μάμα  Αντρέας Β10
ΤΑΜΙΑΣ Πρατζιώτη Μιχάλια Γ3
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Μισός Παναγιώτης

Παρπούνα Δήμητρα

Χατζηϊωάννου Νάγια

Α9

Β8

Α1

Εκπρόσωποι Κ.Μ.Σ. ΣΤΗΝ Ε.Σ.Ε.Μ.
Λεοντίου Γεωργία Γ6
Μισός Παναγιώτης Α9
 

 

<<πίσω στην προηγούμενη σελίδα