Λειτουργία Γραφείου ΣΕΑ

Λειτουργία Γραφείου ΣΕΑΔιαχωρισμός Τμημάτων - Ενημέρωση Α, Β, Γ Λυκείου - Υποτροφίες -

Αίτηση συστατικής επιστολής - Ανακοινώσεις

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

 

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για τη λειτουργία του Γραφείου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Σ.Ε.Α.) στο σχολείο μας. Υπεύθυνες Καθηγήτριες Σ.Ε.Α. για τη φετινή σχολική χρονιά είναι η Β.Δ. κ. Ελένη Κουσή και η κ. Έλενα Σιεκκερή, καθημερινά.

 

Ο θεσμός του Καθηγητή Σ.Ε.Α. είναι ιδιαίτερα σημαντικός, τόσο για την εκπαίδευση, καθώς παρέχει βοήθεια στους μαθητές, όσον αφορά προσωπικά, εκπαιδευτικά ή επαγγελματικά θέματα που τους απασχολούν.

 

Οι Καθηγητές Σ.Ε.Α., μέσα από συνεντεύξεις και ειδικά τέστ, βοηθούν τους μαθητές να εντοπίσουν και να κατανοήσουν τα ατομικά τους χαρακτηριστικά (όπως είναι: ικανότητες, ενδιαφέροντα, κλίσεις, αξίες και φιλοδοξίες) και να τα αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σημαντική είναι και η συμβολή τους στην απόκτηση επαγγελματικής ωριμότητας ούτως ώστε να προχωρήσουν σε ελεύθερες και αβίαστες προσωπικές, εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές.

 

Στο σχολείο μας οι Καθηγήτριες Σ.Ε.Α.συνεργάζονται στενά με τη Διεύθυνση και τους διδάσκοντες Καθηγητές/τριες καθώς και με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες και αρμόδιους φορείς.

 

Συγκεκριμένα υπάρχει στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, το Γραφείο Ευημερίας, τις Σχολιατρικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς. Απώτερος στόχος μας είναι η επιτυχέστερη επίλυση των θεμάτων που ταλανίζουν τους μαθητές μας.

 

Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, οι Καθηγήτριες Σ.Ε.Α. δέχονται επισκέψεις από γονείς και κηδεμόνες που θέλουν να συζητήσουν θέματα που αφορούν τα παιδιά τους. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία προτρέπονται οι γονείς και κηδεμόνες να τηλεφωνούν (24-811898, 24-811899) έγκαιρα για διευθέτηση της ώρας επισκέψεως τους.

 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι κατά τις συνεντεύξεις με μαθητές και γονείς, τα θέματα συζήτησης τυγχάνουν της απαραίτητης εχεμύθειας.

 

Είμαστε σίγουροι ότι και φέτος, η αγαστή συνεργασία όλων των φορέων θα οδηγήσει σε μια χρονιά παραγωγική και επιτυχημένη.

 


Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

 

 

<<πίσω στην προηγούμενη σελίδα