Λειτουργία Γραφείου ΣΕΑ

Λειτουργία Γραφείου ΣΕΑΔιαχωρισμός Τμημάτων - Ενημέρωση Α, Β, Γ Λυκείου - Υποτροφίες -

Αίτηση συστατικής επιστολής - Ανακοινώσεις

 

Εξ αποστάσεως Λειτουργία γραφείου ΣΕΑ

 

Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και μαθήτριες,


Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για τη λειτουργία του Γραφείου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Σ.Ε.Α.) στο σχολείο μας. Υπεύθυνες Καθηγήτριες Σ.Ε.Α. για τη φετινή σχολική χρονιά είναι η κ. Ελένη Κουσή, Β.Δ. και η κ. Έλενα Σιεκκερή, καθημερινά.

Ο θεσμός του Καθηγητή Σ.Ε.Α. είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς παρέχει βοήθεια και στήριξη στους μαθητές, αναφορικά με τα  προσωπικά, εκπαιδευτικά ή επαγγελματικά θέματα που τους απασχολούν.

Στο σχολείο μας, οι Καθηγήτριες Σ.Ε.Α. συνεργάζονται στενά με τη Διεύθυνση και τους διδάσκοντες Καθηγητές/τριες καθώς και με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες και αρμόδιους φορείς.  Συγκεκριμένα υπάρχει στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, το Γραφείο Ευημερίας, τις Σχολιατρικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς. Απώτερος στόχος μας είναι η επίλυση των θεμάτων που προβληματίζουν τους μαθητές μας.

Μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, οι Καθηγήτριες Σ.Ε.Α. δέχονται επισκέψεις από γονείς και κηδεμόνες που θέλουν να συζητήσουν θέματα που αφορούν τα παιδιά τους. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία προτρέπονται οι γονείς και κηδεμόνες να τηλεφωνούν (24-811898, 24-811899) έγκαιρα για διευθέτηση της ώρας επισκέψεως τους. Οι μαθητές μπορούν, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, να διευθετούν ραντεβού με τη Σύμβουλο υπεύθυνη του τμήματος τους. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι κατά τις συνεντεύξεις με μαθητές και γονείς, το περιεχόμενο της συζήτησης τυγχάνει εχεμύθειας.

Είμαστε σίγουροι ότι και φέτος, η αγαστή συνεργασία όλων των φορέων θα οδηγήσει σε μια χρονιά παραγωγική και επιτυχημένη.

 

Ελένη Κουσή, Β.Δ.

Έλενα Σιεκκερή

 

Διαχωρισμός  Τμημάτων

Ελένη Κουσή, Β.Δ.

   Έλενα Σιεκκερή

Α21, Α31, Α41, Α42

   Α11, Α22, Α23, Α32, Α43, Α44, A51

Β34, Β41, Β52, Β61

   Β11, Β31, Β32, Β33, B42, B51, Β53

Γ21, Γ31, Γ41, Γ51, Γ61

   Γ11, Γ32, Γ34, Γ42, Γ52

 

 

 

<<πίσω στην προηγούμενη σελίδα