Λειτουργία Γραφείου ΣΕΑ εξ αποστάσεως

 

Επικοινωνία με Γραφείο ΣΕΑ

Ενημερώνονται όλοι οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τις καθηγήτριες Συμβουλευτικής του σχολείου μας, για θέματα Συμβουλευτικής ή/και  Επαγγελματικού Προσανατολισμού, να τους αποστέλλουν email στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

 

Ελένη Κουσή Β.Δ.: kousiel@te.schools.ac.cy

Έλενα Σιεκκερή: hellenaskr@te.schools.ac.cy

 

 

<<πίσω στην προηγούμενη σελίδα