Μαθητές

 

Για τη Σχολική Χρονιά 2016 - 2017 οι μαθητές στο σχολείο μας έχουν ως εξής:

 

Τάξη Αριθμός Τμημάτων Αριθμός Κοριτσιών Αριθμός Αγοριών Σύνολο
Α 11 113 105 218
Β 12 127 87 209
Γ 10 122 92 214
Σύνολο μαθητών σχολείου 641