Μαθητές

 

Για τη Σχολική Χρονιά 2016 - 2017 οι μαθητές στο σχολείο μας έχουν ως εξής:

 

Τάξη Αριθμός Τμημάτων Αριθμός Κοριτσιών Αριθμός Αγοριών Σύνολο
Α 10 114 75 189
Β 12 111 104 215
Γ 12 119 88 207
Σύνολο μαθητών σχολείου 611