Μαθητές

 

Για τη Σχολική Χρονιά 2018 - 2019 οι μαθητές στο σχολείο μας έχουν ως εξής:

 

Τάξη Αριθμός Τμημάτων Αριθμός Κοριτσιών Αριθμός Αγοριών Σύνολο
Α 9 96 84 180
Β 11 111 73 184
Γ 12 110 103 213
Σύνολο μαθητών σχολείου 577
 

 

 

<<πίσω στην προηγούμενη σελίδα