Τελευταία Νέα

Ανακοίνωση - Λειτουργία Σχολείου 21/05/2020

Όλοι οι καθηγητές που θα προσέλθουν αύριο, Πέμπτη 21/05/2020, στο σχολείο, καλούνται να ελέγξουν το πρόγραμμα μέσω της Ιστοσελίδας του σχολείου ή της Ηλεκτρονικής Διοίκησης.

Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες κατηγορίας Β΄ θα παρέχουν εξ αποστάσεως διδασκαλία. Όπου δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί αυτό,  πρέπει να υποβάλουν ειδική άδεια ασθενείας, η οποία θα λογισθεί ως άδεια ασθενείας.

Οι καθηγητές που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες κατηγορίας Α΄ θα πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο υποχρεωτικά.

Οι καθηγητές/τριες οι οποίοι έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών κάτω των 15 ετών και διδάσκουν στην Α΄ και Β’  τάξη θα προσκομίσουν πιστοποιητικό στο σχολείο και θα ενημερώσουν το σχολείο κατά πόσον μπορούν να εκτελούν διδασκαλία εξ αποστάσεως.  Οι υπόλοιποι θα πρέπει να αιτηθούν την «ειδική άδεια απουσίας».

 

Λιβάδια,  20/05/2020                                                             

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

<< Πίσω στην προηγούμενη σελίδα