Τελευταία Νέα

Απολυτήρια/ Αποδεικτικά Απόλυσης Τελειόφοιτων Μαθητών

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι οι φωτογραφίες στα Απολυτήρια και Αποδεικτικά Απόλυσης των τελειόφοιτων μαθητών θα εκτυπωθούν ηλεκτρονικά. Για τον σκοπό αυτό οι φωτογραφίες θα πρέπει να παραδοθούν στο σχολείο σε ψηφιακή μορφή. Ως εκ τούτου, οι μαθητές θα πρέπει να ζητήσουν από τους φωτογράφους, την φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σε CD/DVD, είτε να τους την αποστείλουν  ως επισυναπτόμενο αρχείο, στο Ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Στην συνέχεια, ο κάθε μαθητής θα πρέπει να αποστείλει την φωτογραφία αυτή ως επισυναπτόμενο αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου 

lyk-livadia-lar@schools.ac.cy 

ή εναλλακτικά να προσκομίσει το CD/DVD στην Γραμματεία του σχολείου μέχρι τις 3/4/2020. 
Στο μήνυμα θα πρέπει να αναγράφεται το Τμήμα, Επώνυμο, Όνομα και Όνομα Πατέρα του/της μαθητή/τριας. 
Η ηλεκτρονική φωτογραφία θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Να  είναι μεγέθους 3,5cm πλάτος x 4,5cm ύψος στα 300dpi
  • Να είναι κοντινό πλάνο από το στήθος και πάνω
  • Η εμφάνιση  στη φωτογραφία πρέπει να είναι σύμφωνη προς τους κανονισμούς του σχολείου (απαγορεύονται γένια και σκουλαρίκια). 

Παράδειγμα:  

Οι τελειόφοιτοι μαθητές πρέπει να παραδώσουν στον Υπεύθυνο του Τμήματός τους μέχρι την Παρασκευή 3/4/2020: 

  • €11 τέλη έκδοσης Απολυτηρίου
  • €8 για κάθε Αποδεικτικό Απόλυσης. Τονίζεται ότι το Αποδεικτικό Απόλυσης είναι απαραίτητο για την εγγραφή στα Πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας. 
     

<< Πίσω στην προηγούμενη σελίδα