Τελευταία Νέα

Έλεγχος Rapid Test για εκπαιδευτικούς, προσωπικό και μαθητές/μαθήτριες

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια του Διατάγματος του Υπουργείου Υγείας, με ημερομηνία 2 Μαρτίου 2021, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Οι Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων έχουν την αρμοδιότητα για τον έλεγχο των πιστοποιητικών αρνητικής διαγνωστικής ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου των εκπαιδευτικών και του προσωπικού των σχολικών μονάδων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και των μαθητών/μαθητριών Μέσης Εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται ότι, η προσκόμιση πιστοποιητικού αρνητικής διαγνωστικής ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου εβδομαδιαίως είναι υποχρεωτική για όλους τους/τις εκπαιδευτικούς και το προσωπικό των σχολικών μονάδων. Πρόσθετα, από την 8η Μαρτίου 2021, οι μαθητές/μαθήτριες των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης θα πρέπει απαραίτητα, για να μπορούν να παρευρίσκονται στο σχολείο, να προσκομίζουν πιστοποιητικό αρνητικής διαγνωστικής ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου σε εβδομαδιαία βάση. Νοείται ότι, όσοι/όσες μαθητές/μαθήτριες δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό αρνητικής διαγνωστικής ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, είτε για οποιοδήποτε ιατρικό λόγο αδυνατούν να μετάσχουν με φυσική παρουσία στο σχολείο, θα τυγχάνουν εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για διευκόλυνση όλων, γίνονται διευθετήσεις με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η συστηματική επίσκεψη ειδικών συνεργείων σε όλα τα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές για επιτόπου εξέταση, σε εβδομαδιαία βάση. Όσοι/όσες δεν θα συμμετέχουν στους διαγνωστικούς ελέγχους εντός της σχολικής μονάδας θα μπορούν να προσκομίσουν πιστοποιητικό αρνητικής διάγνωσης από τα καθορισμένα από το Υπουργείο Υγείας Κέντρα Εργαστηριακών Ελέγχων.

Καλούνται οι Διευθύνσεις των σχολείων για πιστή εφαρμογή των πιο πάνω οδηγιών και άμεση αναφορά στην οικεία Διεύθυνση περιπτώσεων άρνησης προσκόμισης του σχετικού αποδεικτικού. Νοείται ότι όσοι/όσες αρνούνται να το προσκομίσουν δεν θα γίνονται δεκτοί/δεκτές στο σχολείο.

Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο σχετικό διάταγμα θα γίνονται περιοδικοί έλεγχοι εντός των σχολικών μονάδων.

 

<< Πίσω στην προηγούμενη σελίδα