Τελευταία Νέα

ΕΠΕΙΓΟΝ - Λειτουργία εξ αποστάσεως γραφείου ΣΕΑ

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες,

Μέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τα Γυμνάσια και Λύκεια/ΤΕΣΕΚ, ο Καθηγητής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Σ.Ε.Α.) σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της οικείας Επιθεώρησης και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου θα εργάζεται με τους μαθητές και τις οικογένειές τους μέσω ΤΕΑΜS κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.

Λόγω: 

(α) των ιδιαίτερων σημερινών συνθηκών,

(β) της στενότητας των χρονικών πλαισίων ενόψει και των επικείμενων Δηλώσεων των μαθητών της Α΄ Λυκείου

(γ) της διαφοροποιημένης ήδη εργασίας που έχει εκτελέσει ο κάθε Καθηγητής Σ.Ε.Α. σχετικά με τα διάφοραθέματα των μαθητών και

(δ) των ιδιαιτέρων συνθηκών που παρουσιάζονται σε κάθε σχολική μονάδα, ο Καθηγητής Σ.Ε.Α. για την άσκηση του όλου έργου του, μπορεί να προβαίνει σε συνδυασμό ομαδικών και ατομικών συνεντεύξεων.

 

Οι ομαδικές συνεντεύξεις 2-4 μαθητών θα πραγματοποιούνται μόνο για θέματα Επαγγελματικής Αγωγής με μαθητές που έχουν, κατά το δυνατόν, κοινά ενδιαφέροντα. Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων ή άλλης επικοινωνίας για το Λύκειο θα είναι καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου.

 

Νοείται ότι η όποια εργασία θα γίνεται με τη συνεχή και οργανωμένη συνεννόηση του Καθηγητή Σ.Ε.Α. με τον Διδάσκοντα και γενικότερα με τη Διεύθυνση του σχολείου. Ο μαθητής θα πρέπει να επιδεικνύει υπευθυνότητα τήρησης της οργανωμένης ώρας συνεργασίας με τον Καθηγητή Σ.Ε.Α. γιατί ενδέχεται να μην μπορεί να υπάρχει άλλη ευκαιρία λόγω των ιδιαίτερου τρόπου που λειτουργεί διαδικτυακά το σχολείο καθώς και της στενότητας των χρονικών πλαισίων.

 

Επιπρόσθετα, πέραν των οργανωμένων ατομικών ή ομαδικών συνεντεύξεων από τον Καθηγητή Σ.Ε.Α., ο μαθητής μπορεί να αιτηθεί συνεργασίαοποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί μέσα στα πλαίσια λειτουργίας του σχολείου. Παρακαλείσθε όπως έχετε συνεχή επικοινωνία με την Ιστοσελίδα του σχολείου. Ο Καθηγητής Σ.Ε.Α. βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα χρειαστεί.

 

Από τη Διεύθυνση

<< Πίσω στην προηγούμενη σελίδα