Τελευταία Νέα

Εξετάσεις τετραμήνων & τελικές εξετάσεις 20/21 για μαθητές/τριες προγραμμάτων ΕΑΕ της 4ης ΟΜΠ

Εξετάσεις τετραμήνων και τελικές εξετάσεις  2020/2021 για τους/τις μαθητές/τριες της Α΄ Λυκείου που ανήκουν στα προγράμματα της ΕΑΕ και παρακολουθούν την 4η ΟΜΠ

Οι μαθητές/τριες της Α΄ Λυκείου που ανήκουν στα προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και παρακολουθούν την 4η Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού, έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν στο μάθημα της Ιστορίας Κοινού Κορμού αντί στο μάθημα των Αγγλικών.   

Η διευκόλυνση αυτή δεν θα ισχύει για τους/τις μαθητές/τριες της Β΄ και Γ΄ Λυκείου, αφού η πρόνοια αυτή αφορά μόνο στους/στις μαθητές/τριες της Α΄ Λυκείου, σύμφωνα με τους Περί Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης του 2017, Παράγραφο 15(1).

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το πιο πάνω δικαίωμα θα πρέπει να συμπληρώθεί η πιο κάτω υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς/κηδεμόνες. 

Υπεύθυνη Δήλωση Γονέων για την Επιλογή Μαθημάτων

<< Πίσω στην προηγούμενη σελίδα