Τελευταία Νέα

Πρωτόκολλα Ασφάλειας και Υγείας για Αντιμετώπιση του COVID-19 στα Σχολεία

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα Πρωτόκολλα Ασφάλειας και Υγείας για Αντιμετώπιση του COVID-19 στα Σχολεία, τα οποία έχουν σταλεί από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

 

<< Πίσω στην προηγούμενη σελίδα