Πληροφορική

Για το μαθημα της Πληροφορικής  (Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης) υπάρχουν σημειώσεις στην ιστοσελίδα  https://vrachimimaria.wixsite.com/home.

Για να αποκτήσετε τους κωδικούς πρόσβασης επικοινωνήστε με το e-mail: vrachimim@hotmail.com

 

<<πίσω στην προηγούμενη σελίδα