Σημαιοφόροι και Παραστάτες

 

Σημαιοφόροι και Παραστάτες 2016 - 2017
ΛΑΒΑΡΟ Ιωάννου Ραφαέλα Γ6
EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ Χαραλάμπους Χαραλαμπία Γ2
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΗΜΑΙΑ Ανδρέου Σοφιανός Γ4
ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ

Πατσαλή Παντελίτσα

Χατζηαντώνη Αικατερίνη

Χατζημηνά Ανδρούλα

Θεοφάνους Μαρία

Καλογήρου Κωνσταντία

Αντρέου Χαραλαμπία

Μολέσκη Κατερίνα

Πέτρου Φίλιππος

Γ6

Γ6

Γ4

Γ1

Γ4

Γ2

Γ6

Γ1

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Παναγιώτου Χριστίνα

Ισαάκ Γαβριέλλα

Κυπριανού Λαμπριανή

Χριστοφή Παναγιώτα

Γ2

Γ4

Γ10

Γ4

 

<<πίσω στην προηγούμενη σελίδα