Σημαιοφόροι και Παραστάτες

 

Σημαιοφόροι και Παραστάτες 2017 - 2018
  Ονοματεπώνυμο Τμήμα Μ.Ο.ΕΤΟΥΣ
ΛΑΒΑΡΟ Ανδρέου Παναγιώτης Γ8 19 9/10
EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ Ζάρου Ελένη Γ1 19 8/9
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΗΜΑΙΑ Φωτίου Αντωνία Γ7 19 8/10
ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ

Σάββα Μαρία  

Γεωργιάδης Γιάννης  

Ορθοδόξου Ζωή 

Αντωνίου Παναγιώτης 

Σολωμού Γεωργία  

Νικολάου Ελένη  

Παπαμιχαήλ Παναγιώτα 

Αντωνίου Γιώργος 

Γ2

Γ6

Γ3

Γ7

Γ1

Γ8

Γ1

Γ8 

19 8/11

19 7/10

19 7/11

19 6/10

19 4/9

19 4/10

19 3/9

19 3/10

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Αντωνίου Μιράντα  

Μαρίνου Ευφροσύνη  

Φιλίππου Αθανασία 

Γ2

Γ3

Γ3 

19 3/10

19 3/11

19 3/11

 

<<πίσω στην προηγούμενη σελίδα