Σημαιοφόροι και Παραστάτες

Ο Καθηγητικός Σύλλογος του σχολείου μας στην 3η συνεδρία του που έγινε στις 10 Οκτωβρίου 2018, και με κριτήρια το ήθος και την επίδοση κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, ανακήρυξε τους σημαιοφόρους και παραστάτες για το σχολικό έτος 2018-2019:

 

Σημαιοφόροι και Παραστάτες 2018 - 2019
  Ονοματεπώνυμο Τμήμα Μ.Ο.ΕΤΟΥΣ
ΛΑΒΑΡΟ Θεοδώρου Αδάμος Γ03 20
EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ Χριστοδούλου Κατερίνα  Γ08  20
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΗΜΑΙΑ Παναγή Κωνσταντίνος  Γ04  19,9
ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ

Βασιλείου Στέφανη

Σούλα Ελένη Μαρία  

Χατζηγιάννη Αναστασία  

Σιάλου Χριστόφορος  

Καλογήρου Κωνσταντίνα

Κερτεπενέ Μιχάλης Κουλέρμος

Νικολάου Μιχάλης 

Παναγή Σωτηρούλα 

Γ04

Γ03

Γ09

Γ09

Γ06

Γ08

Γ09

Γ05 

19,888

19,8 

19,8

19,8

19,727

19,6

19,6

19,5

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Αντωνίου Χρυσοβαλάντω 

Ονουφρίου Θεοδώρα  

Παναγή Χρίστος

Γ09

Γ08

Γ09 

19,5

19,5

19,5

 

<<πίσω στην προηγούμενη σελίδα