Σύνδεσμος Γονέων

  Α/Α  Ονοματεπώνυμο Θέση Τηλέφωνο
1 Ελευθέριος Ελευθερίου Πρόεδρος 99 497806
2 Δημήτρης Δημητρίου Αντιπρόεδρος 99 337320
3 Σάβια Βασιλείου Γραμματέας 99 644038
4 Γεωργία Χρίστου Β. Γραμματέας/ Εκπρ.Ομοσπονδίας 99 607029
5 Αντώνης Αντωνίου Ταμίας 99 403363
6 Χριστάκης Σολωμού Β. Ταμίας 99 676613

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Κυριάκος Σιαλής 

Αυξέντης Χριστοφή 

Άντρη Χ”Αυξέντη  

Κυριάκος Κωμοδρόμου 

Χρήστος Παππάς  

Χριστάκης Αργυρού  

Κατερίνα Δημητρίου  

Αβραάμ Χάτζιαρος  

Γιώργος Αντωνίου  

Κυριάκος Ματθαίου  

Άντρη Καλογήρου  

Μαρία Κουλέρμου  

Αγάπη Ιωάννου 

Λουκία Αργυρού  

Αγάπη Μαρνέρου  

Άννα Αντωνίου  

Μαρία Παπακώστα 

Δήμητρα Βοντιτσιάνο  

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος/Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας

Μέλος

Μέλος 

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

 Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

 99 420002 

99 575904

99 533851

99 640132

99 408774

99 589452

99 901169

99 211168

96 540407

99 699689

99 376770

99 092100

 99 439962

99 674472

99 125126

99 843968

99 484452

99 152200

<<πίσω στην προηγούμενη σελίδα