Επιμελήτριες

 

1. Αγγέλα Βουρή - Επιμελήτρια 1ης τάξης
2. Μαρία Σαρρή - Επιμελήτρια
3. Σταυρούλα Γιασουμή - Επιμελήτρια
4. Κάκια Φραγκούδη – Επιμελήτρια Αορίστου Χρόνου