Φροντίστριες

 

1. Ελένη Χρυσοστόμου
2. Ζωή Σουρκούνη
3. Δέσπω Γεωργίου
4. Μάχη Χριστοφόρου
5. Λουκία Ζήνωνος
6. Φωτούλα Παναγή
7. Μαρία Γεωργίου